Prof. dr hab. Bogdan Walczak

Prof. dr hab. Bogdan Walczak – wybitny językoznawca, polonista, slawista – otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 14 października 2016 r.

14 października 2016 r. społeczność Uniwersytetu Pedagogicznego uroczyście zainauguruje 71. rok akademicki.

Transmisja on-line:  www.up.krakow.pl/transmisja

Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza do głosowania w plebiscycie „Student Roku”.

prof. Kazimierz Karolczak

W dniu 1 września 2016 r. rozpoczęły urzędowanie nowe Władze Uniwersytetu Pedagogicznego.