18 października 2017 r. w ramach 9. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego regionalnym koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego zorganizowało bezpłatne warsztaty dla nauczycieli:

  • Narzędzia online wspomagające pracę nauczyciela. Warsztaty komputerowe poświęcone praktycznemu wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi online w pracy dydaktycznej.
  • Programowanie dla nauczycieli. Warsztaty komputerowe poświęcone programowaniu w języku wizualnym Baltie.

W warsztatach uczestniczyło 15 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie udziałem w kolejnych szkoleniach dotyczących wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce.