19 października 2017 r. JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak podpisał akt notarialny, na mocy którego Uniwersytet Pedagogiczny przejmuje na własność Fort Skotniki.

Fort, zlokalizowany w Krakowie przy ul. Kozienickiej 24, od roku 2012 jest siedzibą działającego na naszej Uczelni Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. Instytucja ta zajmuje się ochroną przed zapomnieniem świadectw mieszkańców Rzeczypospolitej, którzy stali się ofiarami przymusowych migracji. Dokument został podpisany przez JM Rektora w obecności Kanclerz UP Małgorzaty Grzelewskiej, Zastępcy Kanclerza Adriana Tomasika, kierownika referatu Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Wydziału Skarbu Miasta Krakowa Janusza Bubaka, radcy prawnego Sylwii Barutowicz-Wieczorek, mec. Dawida Wielgusa oraz Rzecznik UP Doroty Rojek-Koryzny.

Piszą o nas:

TVP3 Kraków

Radio Kraków

Fort Skotniki, siedziba Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

fot. Marcin Kania (podpisanie aktu notarialnego), Mariusz Solarz (Fort Skotniki)