Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa, mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

Informujemy, iż z uwagi na Święto Niepodległości przypadające w tym roku w sobotę, 10 listopada 2017 r. (piątek) wszystkie budynki oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą zamknięte dla stron (podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy).

7 listopada 2017 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się spotkanie ze starostami wszystkich kierunków i lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

W przedostatnim dniu przyjmowania wniosków o przyjęcie do Legii Akademickiej Uniwersytet Pedagogiczny gościł przedstawicieli MON i żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej.

6 listopada 2017 r. ponad stu przedstawicieli placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz podmiotów związanych z edukacją zainaugurowało kolejny rok współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym.

Rozmowy dotyczące dalszej współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym a Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym były jednym z kluczowych elementów wizyty Rektora prof. Kazimierza Karolczaka i Prorektora ds. Nauki prof. Mariusza Wołosa w Moskwie.

Przedstawiciele uczelni krakowskich wraz ze studentami uroczyście upamiętnili kolejną rocznicę niemieckiej akcji pacyfikacyjnej wymierzonej przeciwko krakowskim profesorom i naukowcom.

Uniwersytet Pedagogiczny otrzyma nagrodę finansową z puli 95 milionów złotych przyznanych dla tych uczelni, które znacząco poprawiły swój poziom naukowy w stosunku do ubiegłego roku. Podstawą do przyznania nagrody były wyniki parametryzacji.

W dniach 26-27 października br. odbyła się I Transdyscyplinarna Konferencja Edukacja dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej i jego rodziny procesie zdrowienia.

Zespół ds. Personalizacji będzie zamknięty dla stron w dniach 2-3 listopada br. W wymienionych dniach nie będzie możliwości przedłużenia ważność legitymacji.