Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” zaprasza na prezentację książki zatytułowanej „Il commento di Konstanty Grzybowski a „Il Principe” di Niccolò Machiavelli. Saggi e studi”.

Anna Wicher – studentka kierunku matematyka zdobyła tytuł „Studenta Grudnia” w IV edycji konkursu „Student Miesiąca i Student Roku”.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. nowym Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego jest dr Dariusz Pohl.

9 stycznia 2017 r. rusza druga edycja Gry Bibliotecznej „Wkręceni w Bibliotekę 2”.

Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów do udziału w IV edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.