Studia na kierunku Praca Socjalna są odzwierciedleniem zainteresowań studentki ,,aktywna działalność na rzecz społeczności, wspieranie rodziny a także propagowanie rozwoju i świadomego kształtowania siebie samego oraz pozytywnej relacji z otaczającym światem to moja wielka pasja’’- mówi studentka.

Osiągnięcia Studentki:
• Uzyskanie stypendium naukowego Małopolskiej Fundacji Stypendialnej - Sapere Auso na rok 2017/2018.
• Zajęcie 3 miejsca w ogólnopolskim konkursie na pracę pisemną dla studentów i doktorantów - „Strategie pomagania innym w kinematografii polskiej i światowej”.
• Przyznanie stypendium naukowego 1 stopnia, na rok akademicki 2016/2017 oraz 2017/2018.
• Prezentacja własnego projektu socjalnego podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy
Socjalnej w Krakowie ,,Cykl warsztatów dla dzieci ze świetlic środowiskowych w gminie
Wielka Wieś’’.
• Zgłoszenie własnego projektu i akceptacja Urzędu Wojewódzkiego do Budżetu Obywatelskiego Małopolska - kod zadania KOM03.
• Uczestnictwo w VI konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy.
• Aktywne uczestnictwo w działalności Koła Naukowego Wolontariatu przy Uniwersytecie Pedagogicznym.

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (brutto), natomiast zdobywca tytułu Student Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).
Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).

 studentka