JM Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Słowo JM Rektora prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka do społeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Kazimierz Karolczak

W dniu 1 września 2016 r. rozpoczęły urzędowanie nowe Władze Uniwersytetu Pedagogicznego.