JM Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Słowo JM Rektora prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka do społeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego