Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP uroczyście otwiera zjazd, obok prowadzące zjazd studentki
fot. Marcelina Woźnicka

31 maja 2023 roku w Auli Głównej Uczelni został zainaugurowany 24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki „Archiwa w chimerycznym świecie”. Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Archiwistyki Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki. Obrady uroczyście otworzyli Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP, w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich mgr Piotr Józefiak, Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP, przewodnicząca Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki UP dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP. W tej części uczestniczyli wysłuchali również dwóch wystąpień gości specjalnych: Marka Ďurčanský’ego z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Joan Carla Camilleri Da Costa z Polytechnic Institute of Porto.

uczestnicy wydarzenia
fot. Marcelina Woźnicka

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP otwiera zjazd, obok prowadzące wydarzenie studentki; na pierwszym planie uczestnicy zjazdu
fot. Marcelina Woźnicka

W drugiej części inauguracji odbyła się debata ekspercka „Archiwista w chimerycznym świecie”, w której udział wzięli: dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych); dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek, prof. UAM (UAM Poznań); dr Monika Cołbecka (UP Kraków); dr Tomasz Czarnota (UMCS Lublin); dr Dorota Drzewiecka (UP Kraków); dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK (UMK Toruń, SEA SAP) oraz Małgorzata Pankowska-Dowgiałło (CAS Warszawa).

uczestnicy debaty eksperckiej
fot. Marcelina Woźnicka

uczestnicy debaty eksperckiej wraz z gośćmi zjazdu
fot. Marcelina Woźnicka

Kolejne dwa dni obrad odbywają się w Pałacu Krzysztofory – siedzibie Muzeum Krakowa. W wydarzeniu biorą udział studenci z wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

strona internetowa 24. Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki
galeria zdjęć