uśmiechnięty brunet w niebieskiej koszuli, tekst: rekrutacja 2023/2024, studia podyplomowe oraz logo Uniwersytetu Pedagogicznego

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe, które rozpoczną się w semestrze zimowym 2023/2024. To doskonała propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć nowe umiejętności.

Z pełną ofertą na rok akademicki 2023/2024 można się zapoznać na stronie internetowej studiów podyplomowych. Zasady rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów zostały przedstawione na stronie Rekrutacja krok po kroku, a także na stronach prezentujących poszczególne studia podyplomowe.

 

W roku akademickim 2023/2024 poszerzyliśmy naszą ofertę o kierunki

Administracja samorządowa
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Metodyka szkoleń
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim
Biznes i zarządzanie (doskonalące)
Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne)
Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja medialna
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej
Edytorstwo
E-nauczyciel
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna
Logopedia
Marketing i kreatywna reklama
Matematyka
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa
Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej
Social Media Marketing
Socjologia ekologiczna
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego
Studia przekładu literackiego
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter
Wiedza o społeczeństwie
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

Na każdym etapie rekrutacji możecie oczywiście liczyć na naszą pomoc.

Biuro Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 52 i 53
telefony 12 662 60 93, 12 662 63 45
rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl

Wiele możliwości. Twój wybór. Twoja Uczelnia