medale i odznaczenia państwowe wyeksponowane na zielonym suknie
fot. Marcelina Woźnicka

Podczas Święta Uczelni 11 maja 2023 roku wręczono odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia uczelniane dla pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prorektor ds. Nauki dr hab. dr hab. Michał Rogoż, prof. UP poinformował o przyznaniu odznaczeń państwowych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę zasłużonym pracownikom Uniwersytetu. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali dr Zbigniew Leśniak, Małgorzata Magiera i mgr Renata Muszyńska. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę został przyznany dr. Ireneuszowi Krechowi, dr Annie Kwaterze, dr Annie Piotrowskiej-Gomule i dr. Pawłowi Solarzowi. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała dr Anna Hejczyk i mgr Katarzyna Lange. Odznaczenia wręczał II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, który pogratulował wszystkim odznaczonym dziękując za pracę na rzecz Uniwersytetu oraz Małopolski.

dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi z rąk II Wicewojewody Małopolskiego Mateusza Małodzińskiego
fot. Marcelina Woźnicka

wręczenie medali Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; nagrodzonym gratuluje Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
fot. Marcelina Woźnicka

Podczas uroczystości zostały również wręczone medale Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które otrzymali: dr Agnieszka Daca, dr hab. Marek Batorski, prof. UP, dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP, prof. dr hab. Maria Filek i dr hab. Henryk Noga, prof. UP. Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” z rąk Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odebrał prof. dr. hab. Paweł Próchniak.

galeria zdjęć