Nagrody za działalnosc organizacyjna 01
fot. Marcelina Woźnicka

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręczył dziś Nagrody Rektora za działalność organizacyjną na rzecz uczelni. Wyróżnionych zostało ponad 100 pracowników Uniwersytetu, w tym senatorzy, dziekani, przewodniczący rad dyscyplin, redaktorzy i członkowie redakcji wiodących czasopism uniwersyteckich, członkowie gremiów kolegialnych oraz przedstawiciele administracji.

Nagrody za działalnosc organizacyjna 02
fot. Marcelina Woźnicka

Nagrody za działalnosc organizacyjna 05
fot. Marcelina Woźnicka

„Tymi wyróżnieniami chcę podziękować za Państwa zaangażowanie w działania na rzecz uczelni i naszej społeczności, które znajdują przełożenie na jej funkcjonowanie i na postrzeganie na zewnątrz. Możemy – jako jedni z nielicznych w kraju –chlubić się rosnącą liczbą studentów, rozbudowaną ofertą studiów oraz ilością dyscyplin, w jakich prowadzimy badania” – podkreślał podczas uroczystości Rektor.

galeria zdjęć