uczestnicy spotkania

W Warszawie w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej zainaugurowały prace dwustronne zespoły robocze, których zadaniem będzie opracowanie programów wspólnych kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

Spotkanie jest pokłosiem podpisanego 14 grudnia 2022 roku w Warszawie przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka oraz Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka porozumienia o współpracy między obiema uczelniami. Jednym z jego punktów jest podjęcie prac zmierzających do stworzenia i prowadzenia wspólnych kierunków studiów.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka z Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Robertem Stawarzem, prof. UP podczas rozmowy z Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysławem Wachulakiem

Podczas spotkania 20 stycznia 2023 roku zainaugurowano prace nad programami kierunków: cyberbezpieczeństwo, logistyka, oraz geodezja. W spotkaniu wzięli udział Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP oraz Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT.

Zespoly robocze zainaugurowaly prace 03

Ponadto w pracach zespołów wzięli udział ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera, Kierownik Katedry Samorządu Gospodarczego i Zawodowego, odpowiedzialny z ramienia Rektora UP za rozwój kierunków studiów, prof. dr hab. Olga Wasiuta, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki, dr hab. Henryk Noga, prof. UP, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych oraz reprezentujące Dział Dydaktyki i Praktyk: Kierownik mgr inż. Agata Małozięć i Zastępca Kierownika mgr Joanna Mosur.

Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie reprezentowali: płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, dr inż. Dariusz Pierzchała, Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Wydziału Cybernetyki, ppłk dr inż. Krzysztof Gocman, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz dr inż. Zdzisław Chudy, Kierownik Działu Organizacji Kształcenia.