Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek
fot. Marcin Kania

W 2023 roku przypada 50. rocznica powołania w strukturach Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk Komisji Prasoznawczej, która stała się częścią Wydziału I – Nauk Społecznych. Jubileusz ten zbiega się z 25-leciem istnienia „Rocznika Historii Prasy Polskiej”, jej organu naukowego, wydawanego przez PAN oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W ramach wspomnianych jubileuszy w murach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 24–25 listopada 2022 roku odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa „Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji”.

24 listopada 2022 roku obrady uroczyście otworzyli Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Roman Kochnowski. W konferencji biorą udział badacze z wielu ośrodków zagranicznych, miedzy innymi z Litwy, Czech, Ukrainy oraz uniwersytetów i instytutów badawczych w Polsce.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Roman Kochnowski
fot. Marcin Kania

uczestnicy konferencji
fot. Marcin Kania

Pierwszego dnia konferencji obradujący mogli wysłuchać między innymi wykładów: „Jak czasopisma mogą wpływać na kulturę czytania”, „Czynniki kształtujące zaufanie do mediów tradycyjnych – na przykładzie Litwy”, „Doświadczenia cross-medialnego charakteru działalności ukraińskiej prasy na przykładzie «Wysokyj Zamok» i «Kyic Post» w warunkach wojny”, „Konwergencja architektury informacji w środkach komunikowania: studium przypadku”, „One-to-one. Kilka uwag o tym, jaką wartość posiada informacja”.

uczestnicy konferencji
fot. Marcin Kania

Honorowy patronat nad konferencją objęli Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek oraz prezes Oddziału PAN w Krakowie prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk.