goście Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
fot. Marcin Kania

Kilkanaście wykładów dotyczących zróżnicowanych zagadnień związanych z przedsiębiorczością zaproponował Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie po raz kolejny włączył się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, organizując 16–17 listopada 2022 roku konferencję z udziałem naukowców oraz praktyków zajmujących się przedsiębiorczością, ekonomią i prawem.

Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce miała miejsce w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 16 listopada 2022 roku. Wzięli w niej udział między innymi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz władze uczelni: Rektor prof. dr hab. Piotr Borek i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.

 

Przedsiębiorczość jest ważna

Przybyłych gości i studentów powitał prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera, dyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji, organizującego konferencję. Otwierając obrady Rektor prof. dr hab. Piotr Borek powiedział: „Cieszę się, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w tej inicjatywie, w której bierze udział wielu prelegentów z naszej uczelni. Nasza uczelnia jest najlepszym przykładem jak ważna jest przedsiębiorczość. Kiedyś była tu zapaść finansowa i wielki deficyt, ale dwa lata wytężonej pracy spowodowały, że Uniwersytet Pedagogiczny jest dziś liderem pod względem organizacji bieżącej działalności i dbania o finanse. Podjęliśmy trudne decyzje, które spowodowały, że wyciągnęliśmy naszą «firmę» z dołka, w którym się znalazła. To pokazuje, że trzeba myśleć w szerszej perspektywie o rozwoju. Obecnie pozyskaliśmy 130 mln zł na rozwój uczelni. Na sukces składa się wiele elementów i trzeba je poznawać. Tę szansę daje nasza konferencja”.

dyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji prof. dr hab. Andrzej Kozera otwiera ŚTP
fot. Marcin Kania

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, życząc udanych obrad podkreślał: „Ekonomia społeczna to jeden z najbardziej obleganych kierunków na naszej uczelni, na którym o miejsca ubiegało się 500 kandydatów. Instytut w nazwie i w zainteresowaniu łączy prawo, ekonomię i administrację, które są nieodzownie związane z przedsiębiorczością”.

 

Warto inwestować w siebie

Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka podkreślał obecność studentów na konferencji: „Przedsiębiorczość w państwa wieku oznacza podnoszenie swoich kompetencji w różnym zakresie. Warto inwestować w języki obce, w kontakty z koleżankami i kolegami ze studiów, w kontakty międzynarodowe. Na przedsiębiorczość wpływa wiele elementów. Mamy tego świadomość jako samorządowcy, że także administracja musi pomagać i sprzyjać w tych działaniach”.

Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka podczas otwarcia ŚTP
fot. Marcin Kania

„Młodzi ludzie mają ogromne pokłady kreatywności. Są pomysłowi i pracowici. Potrzebują jednak nauczycieli, którzy wskażą im możliwe ścieżki rozwoju. Wspierając postawy przedsiębiorcze, pozwalamy rozwinąć skrzydła i uwierzyć we własne siły. Pielęgnujmy potrzebę zdobywania wiedzy i umiejętności. Właśnie tym jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości” – mówił podczas otwarcia wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podczas otwarcia ŚTP
fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Podczas konferencji organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie odbyły się między innymi wykłady: „Istota i znaczenie przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce”, „Biznes z misją – jak przedsiębiorczość społeczna może zmienić świat”, „Budżet partycypacyjny jako przykład współzarządzania przez mieszkańców finansami jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Etyczne drogowskazy w społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility)”.

goście Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
fot. Marcin Kania

Pierwsza edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyła się w 2008 roku. Celem projektu jest budowanie kreatywnej społeczności i wspieranie postaw przedsiębiorczych.

galeria zdjęć
obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (zapis transmisji na kanale YouTube Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)