Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 26 października 2022 roku ogłosił decyzję w sprawie zwiększenia wysokości dotacji ze środków finansowych dla uczelni na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2022.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie otrzyma na ten cel dodatkowe środki w wysokości 1 611 000 złotych.