uścisk dłoni

Sabre Polska jest wiodącą firmą IT działającą na rzecz branży podróżniczej, która opiera swoją działalność na oprogramowaniu i współczesnych technologiach. Dzięki Sabre miliony turystów i pracowników przedsiębiorstw codziennie spotyka się z rozwiązaniami opartymi między innymi na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym. Firma od prawie dwóch lat realizuje przy tym ważne projekty razem z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Ma świadomość, że dysponując nowoczesną wiedzą i doświadczeniem, może nie tylko zdobywać nowych klientów – linie lotnicze czy właścicieli hoteli – ale także wspierać wchodzących na rynek ambitnych, zdolnych ludzi.

 

Sabre Polska udzieliło studentom Uniwersytetu Pedagogicznego dostępu do profesjonalnej informacji turystycznej

Pracownicy i studenci Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z nieukrywanym zadowoleniem przyjęli wiadomość o dostępie do GDS (Globalnego Systemu Dystrybucji) – skomputeryzowanego systemu sieciowego umożliwiającego transakcje między dostawcami usług z branży turystycznej. To kolejna forma współpracy z Sabre Polska, która znacząco przyspieszy poszerzanie kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego o znajomość tego komercyjnego rozwiązania.

Sabre® Red™ 360 to aplikacja zawierająca wszystkie informacje turystyczne, w tym dostęp do globalnego systemu dystrybucji Sabre bezpośrednio z komputera użytkownika. Sabre® Red™ 360 oferuje łatwą w użyciu platformę rezerwacyjną, która zapewnia wgląd zarówno do formatów systemu Sabre, jak i do zaawansowanych opcji rezerwacji.

 

Szerokie porozumienie krakowskich organizacji przynosi oczekiwany rezultat

Współpraca nauki z biznesem jest praktyką, która ma prowadzić do wymiany informacji oraz budowania kapitału społecznego osadzonego w relacjach pomiędzy kadrą naukową, studentami a liderami przedsiębiorstw. Dzieje się to za pośrednictwem między innymi szkoleń, wykładów, paneli eksperckich czy staży. Niektóre efekty współpracy, tak jak ta między Sabre Polska a krakowską uczelnią, przynoszą wiele korzyści młodym talentom. Studenci zyskują nowe umiejętności, kwalifikacje, poszerzają siatkę kontaktów, podnoszą swoją atrakcyjność na rynku pracy i w konsekwencji zadowolenie ze swojego wielowymiarowego rozwoju. Uczelnia staje się w ten sposób miejscem realnego spotkania różnych środowisk, gdzie wszyscy odnoszą konkretne korzyści.

„Współpraca z placówkami edukacji wyższej stanowi ważny element strategii Sabre Polska. Od lat aktywnie działamy na tej płaszczyźnie. Co roku prowadzimy program stażowy, angażujemy się w organizację wydarzeń dla studentów, bierzemy udział w targach pracy. Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym to kolejny przykład takiego działania. Cieszymy się, że dzieląc się naszym system, wykładowcy będą mogli urozmaicić swoje zajęcia i w sposób praktyczny poszerzać wiedzą studentów” – powiedział Cezary Żminkowski, członek zarządu Sabre Polska, Vice President of Products Incubation and Software Engineering.

 

Biznes i nauka na drodze kontynuowania owocnej współpracy

W najbliższym czasie planowana jest demonstracja systemu GDS słuchaczom uczelni podczas wykładu online lub offline. Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego dostaną w przyszłości także zaproszenie do krakowskiego biura Sabre Polska, a w tym do Innovation Lab. Wezmą udział w spotkaniu, na którym będą mogli zapoznać się z prezentacją i materiałami szkoleniowymi dla nowych pracowników firmy. Słuchacze Uniwersytetu Pedagogicznego będą też ponownie uczestniczyli w Sabre Summer Internship – programie letnich staży dla ciekawych, zainspirowanych nowoczesnymi technologiami młodych talentów. Pod okiem specjalistów IT spełnią się, podejmując informatyczne wyzwania, jednocześnie rozwijając swoje pasje i kontakty z osobami z branży.

Jednocześnie Instytut Geografii UP rekomenduje Sabre Polska do występowania w roli organu doradczego w zakresie oceny procesu kształcenia czy wskazywania potrzeb w zakresie prowadzenia badań naukowych zarówno przez studentów, jak i pracowników IG, a także do współpracy w projektach naukowych czy wdrożeniowych.

Współpraca pomiędzy Sabre Polska a Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie to przykład misji biznesu na rzecz edukacji i otwartości nauki na komercyjne doświadczenia przedsiębiorstwa, które odnosi sukcesy rynkowe.

„W procesie kształcenia studentów istotne jest łączenie teorii z praktyką przy wsparciu profesjonalistów z branży dla której przygotowuje się kadry. Staramy się aby nasi studenci otrzymali wykształcenie najwyższej jakości, a takie jest możliwe między innymi w oparciu o współpracę Instytutu Geografii z czołowym partnerem technologicznym globalnej branży turystycznej. Niemal dwuletnia współpraca z firmą SABRE zaowocowała wieloma spotkaniami pracowników z obu stron, kilkoma wykładami i szkoleniami o tematyce biznesowej dla studentów, panelem eksperckim i wreszcie instalacją systemu SRW 3.0 w ostatnim miesiącu. Cieszymy się na planowane jeszcze w tym roku akademickim szkolenia studentów w zakresie wykorzystania tego systemu. Z doświadczenia akademickiego oraz od naszych absolwentów wiemy, że znajomość globalnych systemów rezerwacyjnych jest atutem w poszukiwaniu pracy w sektorze usług turystycznych. Doceniamy, że nasi Partnerzy z SABRE angażują się w proces edukacji poprzez zapewnienie naszym studentom dostępu do swojego sztandarowego produktu oraz do doświadczonych w branży ekspertów. Chcemy kształcić naszych studentów w taki sposób, aby spełniali wymagania biznesu i z sukcesem wchodzili na rynek pracy, a do tego potrzebne jest obustronne zaangażowanie i prawdziwe współdziałanie Uniwersytetu z firmami. Cieszymy się, że Instytut Geografii wraz z firmą SABRE może realizować ten ważny cel” – powiedziała Anna Delekta, adiunkt w Katedrze Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Oba podmioty, zarówno Sabre Polska, jak i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, chcą kontynuować realizację projektów opartych nie tylko na wsparciu merytorycznym studentów, ale i na wzajemnym zaufaniu oraz przekonaniu, że warto razem działać, by wiele osiągać.