flaga uniwersytecka
fot. Marcin Kania

Już po raz 77. Społeczność Akademicka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zainaugurowała uroczyście rok akademicki. 14 października 2022 roku w Auli A1 zgromadzili się członkowie władz uczelni, byli i obecni pracownicy, studenci, doktoranci oraz goście, reprezentujący władze państwowe i samorządowe oraz instytucje współpracujące z Uniwersytetem.

goście Uniwersytetu Pedagogiczne w Krakowie
fot. Marcin Kania

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym głos zabrał Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, który przypominał, że choć do nowego roku akademickiego uczelnia przystępuje w bardzo trudnej sytuacji zewnętrznej, to Uniwersytet, dzięki wykonanej w ostatnich latach pracy restrukturyzacyjnej, znajduje się w dobrej i stabilnej sytuacji finansowej i organizacyjnej. „Efekty tych działań są widoczne i powinny nas wszystkich napawać dumą. W prowadzonej rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 wzięło udział ponad 24,5 tysiąca kandydatów – pod tym względem już drugi rok z rzędu notujemy znaczący wzrost zainteresowania naszym uniwersytetem. Prowadziliśmy rekrutację na 67 kierunków studiów, dzięki czemu jesteśmy pod względem szerokości oferty drugą uczelnią w Krakowie. Obok kierunków, które mają już ugruntowaną pozycję, jak psychologia, prawo, filologie, kierunki pedagogiczne, oraz te związane ze sztuką, proponujemy nowości, co dostrzegają i doceniają maturzyści. Świadczy o tym między innymi bardzo duże zainteresowanie naszymi nowościami: dziennikarstwem oraz filozofią rozwoju osobowego z elementami psychologii”.

Rektor zaznaczył, że w prowadzonej ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021 ocenionych zostało 21 dyscyplin, które otrzymały kategorie B+ i B: „Warto podkreślić, że dzięki zaangażowaniu naszych pracowników aż 16 dyscyplin uzyskało uprawnienia do nadawania stopni naukowych i możliwość realizowania nowych kierunków kształcenia bez odrębnej akceptacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki”.

Rektor przypomniał także o podejmowanych przez władze uczelni działaniach na rzecz studentów, między innymi poprzez przyznawanie wysokich stypendiów, uruchomienie programu „Grant Rektorski” adresowanego do kół naukowych, czy podniesienie prestiżu konkursu „Student miesiąca” i „Student roku”.

Prof. dr hab. Piotr Borek przypomniał o trwającej modernizacji infrastruktury uczelni, między innymi w Audytorium im. Wincentego Danka. Było to możliwe, dzięki pozyskaniu dotacji celowej w wysokości 20 milionów złotych. „Duże nadzieje wiążemy z rewitalizacją fortu reditowego przy ul. Rydla. Od miesięcy bardzo aktywnie prowadzimy działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych koniecznych do stworzenia tam centrum dydaktyczno-konferencyjnego, które stanie się wizytówką naszego Uniwersytetu” – mówił Rektor, informując, że otrzymał zapewnienie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz z Ministerstwa Finansów o przyznaniu 130 milionów złotych na centrum oraz strzelnicę.

Władze rektorskie Uniwersytetu Pedagogicznego i zgromadzeni w Auli A1 goście
fot. Marcin Kania

Rektor przypomniał, że już w maju 2022 roku podkreślał, że wszystkie działania związane z restrukturyzacją miały zapobiec problemom finansowym uczelni, z którymi teraz muszą się mierzyć inne uczelnie. „Bez satysfakcji chcę powiedzieć, że wiem, ile poważnych decyzji kadrowych czeka innych rektorów. Nasz przykład, mam nadzieję, zachęci do zmian i doda im odwagi”.

Rektor podkreślał także coraz większe wsparcie dla pracowników Uniwersytetu, z myślą o których uruchomiono nabór projektów do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, wprowadzono dodatki motywacyjne dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, wyróżniających się osiągnięciami naukowymi i wysokopunktowanymi publikacjami, a także doceniono pracowników, którzy wnieśli największy wkład w zakończony niedawno proces ewaluacji.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek
fot. Marcin Kania

Kończąc swoje wystąpienie Rektor mówił: „Inaugurując nowy rok akademicki 2022/2023 życzę Wszystkim – naszym Pracownikom i Studentom, by był to dobry czas. By był to okres wytężonej pracy nad własnym rozwojem, który przyniesie satysfakcję w wymiarze indywidualnym, ale także i wspólnotowym. Wierzę, że każdy może dołożyć swoją cegiełkę w procesie rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Piękna, sięgająca roku 1946 tradycja do tego nas obliguje. Otwierając nowy rok akademicki przywołajmy łacińską sentencję «Quod felix, faustum fortunatumque sit» – «Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne»”.

List do Społeczności Akademickiej przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który napisał między innymi „Życzę Państwu, aby rozpoczynający się rok akademicki był czasem przezwyciężenia obiektywnych trudności i podejmowania ważnych wyzwań, które stoją przed polską nauką i uczelniami. Mam świadomość bolączek, które trapią środowisko akademickie, ze swej strony będę dokładać wszelkich starań, aby pomóc Państwu w ich pokonaniu […] Niech ten nowy rok przyniesie każdemu wiele satysfakcji i osiągnięć. Dla badaczy niech będzie to czas sukcesów naukowych, a dla studentów – wspaniałych intelektualnych przygód. Wszystkim życzę wielu wartościowych odkryć i niewyczerpanej inspiracji”. Listy do uczestników uroczystości przesłali także między innymi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Listy gratulacyjne, które wpłynęły do uczelni, przedstawił dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju.

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
fot. Marcin Kania

Kolejnym punktem obrad była immatrykulacja studentów, którzy otrzymali następnie od władz uczelni symboliczne indeksy. Podczas inauguracji przyznano także tytuł najlepszego studenta roku 2021/2022, który otrzymała Laura Furtak. W imieniu studentów głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studentów Kinga Tyrka.

Podczas uroczystości Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymali je: dr Katarzyna Jagielska; dr hab. Józef Młyński, prof. UP; dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP i dr hab. inż. Małgorzata Świder, prof. UP.

 Nagrodzeni medalami Komisji Edukacji Narodowej z władzami Uczelni i Małopolską Kurator Oświaty
fot. Marcin Kania

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek wręczył także przyznane przez Senat Uniwersytetu Medale Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, które otrzymali: dr hab. Józef Brynkus, prof. UP; prof. dr hab. Stanisław Grzesiak (PAN), dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP; dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP; prof. Łukasz Konieczko (ASP Kraków), prof. dr hab. Adam Łajczak; dr Wiera Meniok (Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu); dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP; dr hab. Edward Tutaj, prof. UP i prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (UW).

Nagrodzeni Medalami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z władzami Uczelni
fot. Marcin Kania

Podczas uroczystości wręczono także Nagrody Rektora dla pracowników za działalność organizacyjną i za działalność w zakresie ewaluacji oraz Nagrody Rektora dla studentów za działalność organizacyjną.

Wykład inauguracyjny „Czy istnieje «inteligencja roślin»?” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Skoczowski.

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski podczas wykładu inauguracyjnego
fot. Marcin Kania

Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Gaudeamus igitur”. Rok akademicki 2022/2023 został oficjalnie rozpoczęty.

galeria zdjęć