uśmiechnięta brunetka w t-shircie

Aż 24 421 kandydatów wzięło udział w prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rekrutacji na rok akademicki 2022/2023. Największym zainteresowaniem cieszą się studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Najbardziej obleganym kierunkiem pozostaje psychologia, a spośród nowości zaproponowanych przez Uniwersytet – dziennikarstwo.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpoczęła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 1 czerwca 2022 roku i na części kierunków jest nadal prowadzona. Do 28 września w systemie rekrutacyjnym zarejestrowało się 24 421 kandydatów, a 19 520 wniosło opłatę rekrutacyjną. Najwięcej osób chciało rozpocząć studia pierwszego stopnia (16 224) oraz studia jednolite magisterskie (5500). Studia drugiego stopnia na UP wybrało 2697 kandydatów.

Z danych Biura ds. Rekrutacji wynika, że w porównaniu do analogicznego momentu rekrutacji w 2021 roku Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zanotował wzrost liczby kandydatów o 6,8%. W przypadku studiów pierwszego stopnia różnica jest największa i wynosi 11%. Rozpocząć studia jednolite magisterskie chciało natomiast o 5,9% więcej osób niż w ubiegłym roku. Spadek ilości chętnych odnotowano w przypadku studiów drugiego stopnia (o 12%). Wynik rekrutacji jest tym lepszy, że globalna liczba tegorocznych maturzystów jest mniejsza o 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

„Drugi rok z rzędu odnotowujemy znaczący wzrost ilości kandydatów, którzy chcą rozpocząć studnia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z jednej strony zaproponowaliśmy nowe ciekawe kierunki, które trafiły w gusta kandydatów, ale też oferujemy możliwość studiowania na wysokim poziomie w kierunkach, na których absolwentów jest zapotrzebowanie na rynku pracy” – mówi dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadził w ostatnich tygodniach rekrutację na 67 kierunków, w tym na kilka nowości: archiwistykę, biurowość i cyfryzację (studia drugiego stopnia), art & science (studia drugiego stopnia), biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (studia drugiego stopnia), dziennikarstwo (studia pierwszego stopnia), dziennikarstwo społeczne (studia drugiego stopnia), filologię ukraińską (studia pierwszego stopnia), filozofię rozwoju osobowego z elementami psychologii (studia pierwszego stopnia), Media Content & Creative Writing (studia drugiego stopnia) oraz turystykę historyczną i muzealnictwo (studia pierwszego stopnia).

Największym zainteresowaniem na naszej uczelni cieszyła się psychologia (studia pięcioletnie stacjonarne; 26,97 kandydatów na jedno miejsce). W grupie najbardziej obleganych kierunków znalazły się także prawo (7,67) oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (3,59). Wśród studiów jednolitych magisterskich niestacjonarnych pod względem popularności również dominowała psychologia (12,33).

W grupie studiów pierwszego stopnia stacjonarnych największa konkurencja panowała wśród kandydatów na grafikę (9,87), dziennikarstwo (7,69), digital design (7,68) i filologię angielską (7,46). W ofercie studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych największe zainteresowanie budziła z kolei filologia angielska (4,19), przed dziennikarstwem (2,98) i informatyką (2,6).

W przypadku studiów drugiego stopnia stacjonarnych dominowały: biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (1,53), logopedia (1,17) i filologia angielska (1,8). Natomiast wśród studiów drugiego stopnia niestacjonarnych jedynie w przypadku kierunku Media Content & Creative Writing liczba kandydatów przekroczyła limit przyjęć (1,10).

O komentarz do powyższych danych poprosiliśmy dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju: „Jestem zadowolony z prac zespołów, które tworzą programy kształcenia, bo kandydaci obserwują uważnie naszą ofertę, porównują z innymi uczelniami i ją wybierają. Wiedzieliśmy, że dziennikarstwo będzie atrakcyjne, ale nie spodziewałem się, że aż tak duże zainteresowanie wzbudzi ten kierunek studiów. Powstał zresztą nowy instytut, który zaproponował ciekawy program kształcenia w oparciu o naszą kadrę, dbając także o zaoferowanie możliwości ciekawych praktyk, kontaktu z uznanymi dziennikarzami, itd. Spodziewam się, że ten kierunek będzie dalej się rozwijał. Niestety zainteresowanie studiami nauczycielskimi nie jest tak duże, jakbyśmy sobie życzyli. Dzieje się tak mimo istniejących potrzeb rynkowych. Wiemy, że brakuje nauczycieli wielu przedmiotów, m.in. fizyki, ale chętnych do kształcenia w tym kierunku jest niewielu. Dlatego wspólnie z Dyrekcją Instytutu Nauk Technicznych musimy pomyśleć o stworzeniu kierunku, w którym fizyka będzie drugim przedmiotem nauczycielskim. Realizując naszą misję uruchamiamy kierunki nauczycielskie drugiego stopnia, choć niekiedy znajdują się one na granicy rentowności”.

Powyższy materiał został opracowany na podstawie danych zebranych 28 września 2022 roku.