kobieta pracująca na laptopie

Dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymała certyfikat eksperta e-learningu nadawany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA).

Certyfikat potwierdza posiadanie wysokich kompetencji e-learningowych, w tym potwierdzanych certyfikatami e-nauczyciela oraz e-metodyka. Dr hab. Annie Ślósarz, prof. UP przyznany został za wieloletnią pracę w zakresie e-learningu, zaangażowanie w jego popularyzację oraz wspieranie krajowego środowiska akademickiego ekspercką wiedzą doświadczeniem praktycznym.

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego działa na rzecz promocji i rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Gromadząc najlepszych ekspertów, zajmujących się e-learningiem, zarówno naukowo, jak i w praktyce, swoją aktywność koncentruje na podnoszeniu jakości kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, budowie standardów i procedur akredytacyjnych, propagowaniu dobrych praktyk oraz aktywnym wpływaniu na zmiany paradygmatu kształcenia akademickiego i szkolnictwa wyższego pod wpływem technologii i idei społeczeństwa informacyjnego.