uczestnicy seminarium naukowego

21 września 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Wadowicach odbyło się seminarium naukowe „Uwarunkowania rozwoju szlaku pielgrzymkowego i kulturowego Romea Strata”. Organizatorami tego wydarzenia była Gmina Wadowice oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, reprezentowany przez pracowników Instytutu Geografii – dr Franciszka Mroza, dr Małgorzatę Zdon-Korzeniowską, mgr Monikę Noviello oraz studentów kierunku turystyka i rekreacja – lic. Ewę Batko i Sebastiana Kozubka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji i podmiotów kościelnych, położonych na trasie małopolskiego odcinka szlaku.

Celem spotkania było między innymi przedstawienie potencjału szlaku Romea Strata w skali europejskiej, prezentacja przebiegu trasy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem odcinka na terenie województwa małopolskiego oraz omówienie działań podejmowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata (wł. Associazione Europea Romea Strata, AERS). Podjęta została dyskusja w zakresie trasy przebiegu szlaku, jego znakowania, możliwości dalszego rozwoju oraz włączenia samorządów lokalnych, instytucji i podmiotów kościelnych do tworzenia oferty szlaku, w tym ich wsparcie w prowadzeniu badań naukowych nad szlakami kulturowymi. Zaprezentowana została również strona internetowa romeastrata.org, na której dostępna jest propozycja przebiegu szlaku Romea Strata w Polsce.

Projekt szlaku Romea Strata na terenie województwa małopolskiego jest realizowany przy współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, a seminarium w Wadowicach to jedno z istotniejszych wydarzeń w ramach podjętej współpracy. Planowane są kolejne tego typu spotkania.