wspólne zdjęcie uczestników spotkania

27 sierpnia 2022 roku w Instytucie Geografii odbyło się seminarium naukowe „Uwarunkowania rozwoju Szlaku Kulturowego Romea Strata w Europie”.

Podejmowana podczas seminarium dyskusja dotyczyła w szczególności określenia potencjału turystycznego polskiej części szlaku Romea Strata, a także identyfikacji obszarów współpracy podmiotów zaangażowanych w budowę oferty szlaku. Seminarium było okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowy i funkcjonowania szlaków kulturowych w Europie oraz zaprezentowania wyników badań prowadzonych w Instytucie Geografii w ramach Zespołu Badawczego Europejskie Szlaki Kulturowe. „Przestrzeń – historia – dziedzictwo kulturowe i religijne”.

uczestnicy seminarium naukowego podczas obrad

W seminarium tym wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Romea Strata z Vicenzy (Włochy), pracownicy naukowi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), a także przedstawiciele organizacji turystycznych (Małopolska Organizacja Turystyczna) oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Wadowice, Gmina Lębork, Starostwo Powiatowe w Lęborku).