uśmiechnięta studentka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na studia stacjonarne i pierwszego stopnia na kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii. Absolwent/ka filozofii rozwoju osobowego z elementami psychologii nabywa w trakcie swoich studiów wiele kluczowych na współczesnym rynku pracy kompetencji miękkich. 

Wybrane przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty na studiach
Filozoficzne koncepcje szczęścia
Psychologia procesów poznawczych
Antropotechniki/Filozoficzne koncepcje samorozwoju
Psychologia osobowości
Socjologia tożsamości
Psychologia emocji i motywacji
Wschodnie i zachodnie koncepcje świadomości
Terapia filozoficzna
Psychopatologia

Rozwija zdolności krytycznego i kreatywnego myślenia, analizy wiarygodności i rzetelności przedstawionych informacji, oceny przedstawionej argumentacji oraz formułowania i uzasadniania własnego stanowiska. Cechuje go/ją wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych, otwartość na innowacje i wysokie zdolności heurystyczne. Studia te stanowią gruntowne przygotowanie do kompetentnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym, tworzenia i komunikowania wartościowych treści, czy udziału w debacie publicznej.

Studia na kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii dają ponadto swoim absolwentom wiedzę i umiejętności pozwalające planować własny rozwój, tworzyć hierarchie priorytetów życiowych i wartości oraz przygotowują do tego, by lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych wymagających szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji, kreatywności oraz planowego i skutecznego działania, uwzględniającego czynnik ludzki i kontekst społeczno-kulturowy. Stanowią doskonałe wprowadzenie i przygotowanie do pracy w zawodzie doradcy filozoficznego czy dalszej edukacji na przykład w zawodzie terapeuty, psychologa czy na innym polu, w którym pierwszorzędną rolę odgrywa wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, osobista dojrzałość, wysoki poziom świadomości świata i znajomość reguł nim rządzących.

Absolwent studiów filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii posiada przygotowanie do:

  • pracy w zawodach wymagających szerokiej wiedzy ogólnej, wiedzy o człowieku, jego potrzebach, pragnieniach, celach i motywacjach (na przykład doradztwo filozoficzne, marketing, coaching, public relations, dziennikarstwo, animacji kultury, copywriting, praca w social mediach),
  • pracy analitycznej i badawczej,
  • pracy wymagającej wysokich zdolności komunikacyjnych.

Rejestracja elektroniczna na studia rozpocznie się 30 sierpnia i potrwa do 23 września 2022 roku.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.