W maju br. w Uniwersytecie Pedagogicznym zostało otwarte utworzone w Instytucie Psychologii Laboratorium Badań Neuropsychologicznych i Psychofizjologicznych, którego celem jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy naukowej o mechanizmach i uwarunkowaniach skuteczności metod usprawniania funkcji umysłowych. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek zapowiadał wówczas, że uczelnia będzie wspierała nadal rozwój laboratorium.

Sierpień br. przyniósł radosną informację o zakwalifikowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do dofinansowania wniosku złożonego przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, którego celem jest wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Psychologii UP. Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie infrastruktury budynku na potrzeby laboratorium. „Badania, które będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury badawczej powstałej dzięki planowanej inwestycji zostaną podjęte w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na skuteczne metody usprawniania procesów neurokogitywnych ze strony specjalistów zajmującym się opieką nad dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami funkcji umysłowych, powstałymi wskutek zaburzeń neurorozwojowych, zespołów neuropsychiatrycznych, oraz zmian neurodegeneracyjnych” – informuje dr Łukasz Krzywoszański, Kierownik Katedry Psychologii Neurokognitywnej oraz Pełnomocnik Rektora UP ds. Rozwoju Dyscypliny Psychologia.

Przyznanie funduszy pozwoli na wykonanie projektu budowlanego oraz przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych. Zgodnie z wnioskiem zakończenie prac zostało zaplanowane na koniec 2023 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,59 mln złotych. Ministerstwo na realizację projektu przeznaczy 1 192 500 złotych. Kwota 397 500 złotych będzie stanowiła wkład własny uczelni.