pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z władzami UP

Podziękowania dla pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy w roku akademickim 2021/2022 w szczególny sposób zaangażowali się w działalność na rzecz społeczności uczelnianej oraz w pomoc dla uchodźców z Ukrainy złożyli dziś Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.

„W imieniu Jego Magnificencji prof. dr. hab. Piotra Borka szczególnie dziękuję pracownikom Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na czele z Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Bożeną Muchacką za zorganizowanie w szczególnie trudnym momencie świetlicy dla dzieci z Ukrainy. Dzięki Państwa zaangażowaniu doświadczone wojną dzieci mogły znaleźć tam chwilę spokoju i namiastkę normalności” – podkreślała Prorektor ds. Studenckich Katarzyna Plutecka. Robert Stawarz, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju zwracał uwagę na profesjonalizm w działaniu pracowników Instytutu: „To wymagało niezwykłej energii i było bardzo emocjonalne, ale Państwo pokazaliście, jak ważne jest Wasze profesjonalne przygotowanie”. Zebrani dzielili się wspomnieniami, podkreślając, że pomoc najmłodszym gościom z Ukrainy zjednoczyła pracowników i studentów, ofiarujących swoje pomysły, umiejętności i czas. 

Podczas uroczystości podziękowano również pracownikom uczelni, którzy zaangażowali się między innymi w przygotowanie zmian w regulaminie studiów (zespół pod przewodnictwem dr. hab. Józefa Brynkusa, prof. UP) oraz wytycznych dla opiekunów roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (zespół kierowany przez dr Katarzynę Jagielską), które niedawno zostały wprowadzone w życie. „To bardzo ważne dokumenty, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów i podnoszą jakość studiowania na naszej uczelni” – podkreślała Prorektor Katarzyna Plutecka.

pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z władzami UP

pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z władzami UP

Podziękowania otrzymali także prof. dr hab. Adam Korzeniowski, dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Mieszanego „Educatus” oraz dr Małgorzata Tęczyńska-Kęska, dyrygent Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy przyznali, że mają nadzieję, że występ ich zespołów uświetni ponowne otwarcie remontowanego obecnie Audytorium im. prof. W. Danka.