Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP parafuje umowę w imieniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

W Zakopanem 16–17 maja 2022 roku odbyło się seminarium naukowe „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, podczas którego odbył się cykl debat poświęconych sprawom gospodarczym, w tym kwestiom wyjścia z kryzysu spowodowanego między innymi pandemią i wojną na Ukrainie. W spotkaniach wzięli udział Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, rektorzy małopolskich uczelni wyższych, ekonomiści oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj.

Podczas seminarium odbył się także panel dyskusyjny „Małopolski ośrodek akademicki na europejskiej mapie szkół wyższych”. Jednym z jego elementów było podpisanie przez rektorów małopolskich uczelni wyższych umowy Erasmus+, czyli programu Unii Europejskiej wspierającego międzynarodową wymianę edukacyjną oraz realizację projektów w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. W imieniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie umowę parafował dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski

uczestnicy seminarium naukowego

Umowa zakłada współpracę pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a uczelniami wyższymi w Małopolsce, mającą na celu wsparcie uczelni w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z programu Erasmus+ i przeznaczeniu ich na innowacyjne projekty edukacyjne. Łączna kwota przeznaczona na ten program to 23 miliardy euro.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski podkreślał wsparcie samorządu dla małopolskich uczelni: „Mając na względzie bardzo dobrą, wciąż pogłębianą, współpracę samorządu województwa z małopolskimi wyższymi uczelniami, również w ramach Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski, chcę dzisiaj po raz kolejny podkreślić, że samorząd województwa ‒ w zakresie przyznanych sobie kompetencji ‒ będzie zawsze aktywnie działał na rzecz rozwijania sieci współpracy, których celem jest lepsza przyszłość naszego regionu – Małopolski i wszystkich Małopolan”.

zapis seminarium na kanale YouTube Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie