Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek
fot. Marcin Kania

Uroczystym posiedzeniem Senatu, podczas którego wręczono odznaczenia państwowe i nagrody rektorskie oraz uroczystym koncertem społeczność Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie uczciła 11 maja 2022 roku 76. rocznicę powstania uczelni.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w intencji studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Głównym punktem święta było uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni z udziałem władz uniwersytetu, dziekanów wydziałów, byłych i obecnych pracowników, studentów oraz zaproszonych gości, reprezentujących władze państwowe i samorządowe, środowisko akademickie Krakowa oraz liczne instytucje współpracujące z Uniwersytetem. Posiedzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego.

Uczestników uroczystości powitał Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, podkreślając, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią możliwe jest wreszcie spotkanie w szerszym gronie, zgodnie z uniwersytecką tradycją.

prof. Dariusz Rott wraz z dziekanami Wydziałów
fot. Marcin Kania

uczestnicy spotkania w Auli A1
fot. Marcin Kania

Rektor w swoim wystąpieniu podsumował ostatni rok w życiu uczelni, przypominając o zakończonej z powodzeniem restrukturyzacji uniwersytetu, naprawie stanu jej finansów oraz zmianach w ofercie studiów, które pozwoliły do bieżącego roku akademickiego przystąpić z rekordową w historii rekrutacją. Rektor podkreślał, że dzięki staraniom władz uczelni możliwe było zwiększenie środków finansowych przeznaczonych między innymi na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, ale również wyasygnowanie funduszy na wspieranie działalności naukowej pracowników uczelni. W trakcie uroczystości prof. dr hab. Piotr Borek zapowiedział przekazanie dodatkowego miliona złotych z rezerwy rektora na wspieranie działalności naukowej i prowadzenie badań oraz poinformował, że jesienią zostaną nagrodzeni pracownicy, którzy mieli największy wkład w proces ewaluacyjny uczelni. Rektor przypomniał także o trwających i planowanych inwestycjach oraz nawiązywaniu i zacieśnianiu współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Jego Magnificencja powrócił w wystąpieniu także do zaangażowania społeczności uniwersyteckiej w pomoc uchodźcom z Ukrainy: „24 lutego, zaledwie kilka godzin po ataku Rosji na Ukrainę zwróciłem się do Państwa – do naszych Pracowników i Studentów z apelem o solidarność z ofiarami tej agresji. W liście do Państwa napisałem: «Każde dobre słowo i dobry uczynek mają dziś szczególne znaczenie. Nasza stanowcza postawa wspierająca uniwersalne wartości, w tym zwłaszcza ideę wolności, świadczy o solidarności z obywatelami Ukrainy». Państwa odpowiedź była niezwykła – otoczyliśmy opieką naszych studentów z Ukrainy, ich rodziny, jak i inne osoby, które w Krakowie szukały bezpiecznego schronienia (…) Za te działania Państwu bardzo dziękuję. To chlubna karta naszej historii”.

„Dziękując za mijający rok akademicki, życzę Państwu pomyślności w nadchodzących miesiącach, zdrowia, odpoczynku i nabrania sił na kolejny rok, na którego inauguracji spotkamy się w październiku” – zakończył Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek podczas przemówienia
fot. Marcin Kania

Do uczestników uroczystości zwrócił się Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, który przyznał, że uczestnictwo w Święcie Uczelni jest dla niego, jako jej absolwenta, szczególnym zaszczytem: „Będę miał przyjemność w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczyć państwu odznaczenia państwowe za ponadstandardowy wysiłek, jakim wykazaliście się w pracy. Chcę także podziękować za włącznie się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, w pomoc ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie. To egzamin z naszego chrześcijaństwa i człowieczeństwa. To egzamin, który zdaliśmy i mam nadzieję, że przyczyni się on do zbudowania innych, lepszych relacji między narodem ukraińskim i polskim”.

Wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył następnie zasłużonym pracownikom uniwersytetu odznaczenia państwowe. Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki została odznaczona dr Lidia Zaręba. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostali docenieni dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP, dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. UP, mgr Jolanta Majkowska-Kula, dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP, prof. dr hab. Andrzej Skoczowski i mgr Elżbieta Strychalska. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali dr hab. Tomasz Dobrowolski, prof. UP, dr inż. Paweł Hyjek, dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP i dr Grzegorz Rut, a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP, dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska i dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UP.

Wicewojewoda Ryszard Pagacz odznacza Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki dr Lidię Zarębę
fot. Marcin Kania

Wicewojewoda Ryszard Pagacz odznacza Medalem Złotym za Długoletnią Służbę prof. dr. hab. Andrzeja Skoczowskiego
fot. Marcin Kania

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek podczas uroczystości wręczył „Nagrody Rektora” za rok 2022. Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe i artystyczne udokumentowane uzyskaniem habilitacji i tytułu profesora nagrody otrzymali prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, prof. dr hab. Józef Kukulak, prof. dr hab. Mirosław Michalik, prof. dr hab. Mariusz Misztal, prof. dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. dr hab. Hoakim Ngan Nhu-Tarnawska, prof. dr hab. Barbara Obtułowicz, prof. dr hab. Adam Panasiewicz, prof. dr hab. Adam Sawicki i prof. dr hab. Łukasz Sroka.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek z laureatami „Nagrody Rektora” za rok 2022
fot. Marcin Kania

Nagrody za uzyskanie habilitacji otrzymali: dr hab. Łukasz Albański, dr hab. Urszula Kicińska, dr hab. Andrzej Kruk, dr hab. Anna Penkała-Jastrzębska, dr hab. Magdalena Puda-Blokesz, dr hab. Magdalena Stoch, dr hab. Justyna Szpond i dr hab. Bogusław Ulijasz.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego wręcza nagrodę za uzyskanie habilitacji dr hab. Urszuli Kicińskiej
fot. Marcin Kania

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego z laureatami nagród za uzyskanie habilitacji
fot. Marcin Kania

Z okazji Święta Uczelni Uniwersytet otrzymał także listy gratulacyjne wystosowane przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską, Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS i Prezes ZUS Gertrudę Uścińską. Fragmenty listów odczytał Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP. Oficjalną część posiedzenie zakończyło wysłuchanie Gaude Mater Polonia.

Ostatnim punktem uroczystości był wieczorny koncert Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Kameralnej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Chóru Żeńskiego Educatus w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

galeria zdjęć

Listy gratulacyjne