Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Dyrektor Instytutu Geografii dr Wioletta Kilar, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń i Wiceprezes Rafał Kosowski

28 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Dyrekcji Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej w związku z planowanym przystąpieniem naszej uczelni do struktur MOT-u.

Małopolska Organizacja Turystyczna działa w formie stowarzyszenia od 2001 roku. Celem organizacji jest między innymi kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Małopolski na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieranie rozwoju turystyki, integracja środowisk turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej oraz doskonalenie kadr turystycznych. Małopolska Organizacja Turystyczna skupia dziś samorządy gminne i powiatowe, biura podróży, hotele, oraz inne podmioty – firmy, fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz szeroko pojętej turystyki. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie będzie trzecią uczelnią, a zarazem pierwszym uniwersytetem stowarzyszonym z Małopolską Organizacją Turystyczną. W ramach swoich działań Organizacja prowadzi badania ruchu turystycznego, organizuje targi, szkolenia i wizyty studyjne oraz prowadzi działalność wydawniczą.

Celem spotkania w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie było omówienie kierunków współpracy w zakresie badań naukowych, projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez Instytut Geografii oraz możliwości podjęcia praktyk zawodowych w Małopolskiej Organizacji Turystycznej przez studentów kierunku turystyka i rekreacja.

W spotkaniu udział wzięli ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Dyrektor Instytutu Geografii dr Wioletta Kilar, a ze strony Małopolskiej Organizacji Turystycznej Prezes Grzegorz Biedroń i Wiceprezes Rafał Kosowski.