Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek 28 kwietnia 2022 roku ogłosił terminy składania wniosków dotyczących realizacji działań opisanych w regulaminie programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” w 2022 roku.

Nabór wniosków będzie odbywał się według harmonogramu:

  1. Działanie ID-UB-01 Excellent Visiting Professors (Profesorowie Wizytujący) – nabór ciągły od dnia 28 kwietnia 2022 roku do wysokości dostępnych środków.
  2. Działanie ID-UB-02 Excellent Small Working Groups (Małe granty badawcze na wsparcie zespołów roboczych) – nabór ciągły od dnia 28 kwietnia 2022 roku do wysokości dostępnych środków.
  3. Działanie ID-UB-03 Excellent Mobility (Małe granty badawcze na realizację staży krajowych lub zagranicznych na okres od 1 do 3 miesięcy) – nabór ciągły od dnia 28 kwietnia 2022 roku do wysokości dostępnych środków, jednak nie później niż do 14 czerwca 2022 roku.
  4. Działanie ID-UB-05 Excellent Impact (Działania wspierające potencjał badawczy zespołów naukowych) – nabór ciągły od dnia 28 kwietnia 2022 roku do wysokości dostępnych środków.

Do finansowania będą rekomendowane wnioski, których rezultaty przełożą się bezpośrednio na jakość prowadzonych badań naukowych, między innymi w kontekście uzyskiwania najwyższych kategorii naukowych, na zwiększenie rozpoznawalności Uniwersytetu, głównie przez organizację wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym, jak i będą mieć bezpośrednie przełożenie na zwiększenie potencjału komercjalizacji badań naukowych.

szczegółowe informacje o realizowanym programie

Regulamin działań wspierających doskonałość naukową pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Podstawa prawna
Decyzja Nr R.D.0211.18.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia terminów składania wniosków dotyczących realizacji działań zawartych w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w 2022 roku