uczestnicy spotkania

Doświadczeniami w zakresie pomocy Ukraińcom, którzy w czasie wojny znaleźli schronienie w Polsce, z pracownikami i studentami Kansas State University w USA podzielili się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Gospodarzem spotkania 25 kwietnia 2022 roku była prof. Susan Yelich Biniecki z Deparamentu Edukacji, która podkreślała: „Po ataku Rosji na Ukrainę Polska przyjęła ponad 2 miliony uchodźców, zapewniając im wszechstronną opiekę, obejmującą również organizację szkolnictwa, umożliwienie kontynuowania studiów i inne działania w zakresie edukacji. To duże wyzwanie dla władz uniwersytetów i szkół, które te działania wdrażają”.

Doświadczeniami w zakresie pomocy z amerykańskimi słuchaczami dzielili się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny dr Anna Czyż, Kierownik Działu Promocji Adam Gliksman, Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Katarzyna Friedlein-Wójtowicz oraz Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Łukasz Pieczonka.

Prorektor Robert Stawarz podkreślał, że Uniwersytet Pedagogiczny już od pierwszych godzin agresji organizował pomoc zarówno dla swoich studentów, pochodzących z Ukrainy, rozszerzając ją na członków rodzin, a następnie na wszystkich, którzy zdecydowali się szukać bezpiecznego miejsca w Polsce: „Podjęliśmy szybko wiele decyzji, by tę pomoc usystematyzować i stworzyć odpowiednie narzędzia, także z myślą o umożliwieniu kontynuacji lub rozpoczęcia studiów na naszej uczelni. Wszystkim przyświeca idea, by młodzi ludzie, ofiary tej agresji znaleźli u nas namiastkę spokoju i normalności i by pod względem edukacji nie tracili swojego dorobku z Ukrainy”. Dyrektor Anna Czyż przypominała, że w tym szczególnym okresie społeczność uniwersytecka potrafiła w szczególny sposób zadbać o gości z Ukrainy, którym zaoferowano z głębi serca płynącą wszechstronną pomoc.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej – w McVay Family Town Hall – siedzibie Staley School of Leadership Studies oraz było transmitowane za pomocą platformy Zoom.