Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP,  Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki

W siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie odbyło się się spotkanie władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, reprezentowanych przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka i Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem.

Przedmiotem dzisiejszych rozmów z Ministrem były działania rozwojowe prowadzone w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, w tym między innymi poszerzanie oferty dydaktycznej naszej uczelni, modernizacja infrastruktury uniwersyteckiej, a także kwestie związane z programem studiów.