Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP otwiera wystawę w Pałacu Krzysztofory

Od piątku w Pałacu Krzysztofory można oglądać wystawę „Piękne czytanie” przygotowaną przez Muzeum Krakowa i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

„Cieszę się, że dwie tak ważne instytucje naszego miasta: Muzeum Krakowa i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie podjęły wspólną inicjatywę, której efektem jest otwierana dziś wystawa. Muzeum gromadzi i udostępnia obiekty, a uniwersytet posiada narzędzia, by o nich opowiadać i je badać” – mówił podczas otwarcia wystawy Dyrektor Muzeum Krakowa dr Michał Niezabitowski.

O znaczeniu czytania – w niekonwencjonalny sposób mówił Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, a zarazem biolog, wskazując na niezwykłe znaczenie dla rozwoju człowieka, jego mózgu i układu nerwowego, czytania. Prorektor przypomniał słowa poety Józefa Czechowicza: „Kto czyta żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami jest na bakier na jeden żywot jest skazany”.

otwarcie wystawy „Piękne czytanie” w Pałacu Krzysztofory

otwarcie wystawy „Piękne czytanie” w Pałacu Krzysztofory

„Dla naszego uniwersytetu ważne jest nie tylko to, że wystawa – zorganizowana w roku 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego – wychodzi poza mury uczelni i będzie pokazywana w krakowskich Krzysztoforach, ale też to, że stanowi ona wizytówkę uczelni. Po pierwsze pokazuje część bogatych zbiorów Biblioteki Głównej, w ramach której istnieje od kilku lat wydzielona kolekcja pod nazwą Muzeum Podręcznika, gromadząca najstarsze podręczniki polskie i zagraniczne, a po drugie pokazuje podręczniki i książki naukowe zaprojektowane przez studentów, doktorantów i pracowników Instytutu Grafiki i Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego, a także wydane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. To pokazuje szereg dokonań osób związanych z Uniwersytetem Pedagogicznym na tym polu” – mówił Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.

wystawa „Piękne czytanie” w Pałacu Krzysztofory (detale)

wystawa „Piękne czytanie” w Pałacu Krzysztofory

Swoimi refleksjami na temat wystawy podzieliła się także Dyrektor Instytutu Sztuki i Designu dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP, która podziękowała za pracę włożoną w przygotowania kurator dr hab. Agnieszce Dutce i dr. Przemysławowi Paliwodzie, odpowiedzialnemu za identyfikację i aranżację ekspozycji.

Wystawę w Pałacu Krzysztofory będzie można oglądać do 30 stycznia 2022 roku, od wtorku do niedzieli w godzinach 14.00–18.00. Wystawa będzie nieczynna: 24, 26 i 31 grudnia 2021 roku. Wstęp bezpłatny.