indeksy na tle loga Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Miniony tydzień przyniósł bardzo dobre informacje dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dzięki którym poszerzy się oferta dydaktyczna naszej uczelni.

„Ministerstwo Edukacji i Nauki udzieliło naszemu Uniwersytetowi zgody na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo” – informuje Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.

Prorektor dodaje, że Uniwersytet jest gotowy do uruchomienia obu tych kierunków studiów, a po sprawdzeniu wszystkich warunków formalnych najprawdopodobniej zostanie uruchomiona niedługo rekrutacja śródroczna.