Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek z Sekretarzem Zatora Piotrem Domagałą (uścisk dłoni)

13 grudnia 2021 roku w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie miało miejsce spotkanie Rektora prof. dr. hab. Piotra Borka z przedstawicielami władz partnerskiej gminy Zator – Sekretarzem Zatora Piotrem Domagałą i Zastępcą Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze Tomaszem Wieliczką.

W trakcie spotkania zorganizowano promocję dziennika „Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913–1914)” spisanego przez Władysława Wichmana – bohatera pierwszej wojny światowej, uczestnika wojny polsko-ukraińskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej. W czasie drugiej wojny światowej Wichman uszedł z niemieckiej obławy prowadzonej na polskich nauczycieli w rejonie Zatora, dzięki czemu uniknął wywózki do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Zbiegł do Krakowa. W okupowanym przez Niemców mieście odpowiadał za pracę biura legalizacyjnego Armii Krajowej, w obrębie którego przygotowywał fałszywe dokumenty dla Żydów zbiegłych z getta oraz Polaków przybywających do Generalnego Gubernatorstwa z terenów wcielonych do Rzeszy. Z czasem został zastępcą szefa wywiadu i kontrwywiadu Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”. Wichman był również jednym z głównych inicjatorów powstania Związku Strzeleckiego w zachodniej Galicji, znakomitym pedagogiem oraz działaczem ochotniczych straży pożarnych na szczeblu województwa krakowskiego. Po drugiej wojnie światowej, jako kierownik sekretariatu Studium Zaocznego, zawodowo związany był z Państwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie, na fundamencie której działa obecnie Uniwersytet Pedagogiczny.

Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek z Sekretarzem Zatora Piotrem Domagałą i prof. dr. hab. Zdzisławem Nogą

dr Konrad Meus podczas prezentacji

Honorowy patronat nad promocją dzienników autorstwa Władysława Wichmana objął Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek. Wydawnictwo to zapoczątkowało serię „Książnica Zatorska”, w ramach której będą ukazywać się publikacje źródłowe oraz monograficzne dotyczące Zatorszczyzny i zachodniej Małopolski. Opiekę merytoryczną nad serią sprawuje powołane wraz z początkiem roku akademickiego Centrum Badań Regionalistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego, które jest jedyną tego typu jednostką naukowo-badawczą w południowej Polsce.