Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP

Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymał Srebrny Medal Honorowy za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Jest to najwyższe małopolskie wyróżnienie wojewódzkie. Profesor został doceniony w szczególności za działalność badawczą, dotyczącą przymusowych migracji Małopolan, podejmowanie działań na rzecz ochrony przed zapomnieniem losów Polaków poddanych zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom, dokumentację miejsc pamięci narodowej oraz realizowanie pionierskich misji naukowych w kraju i na świecie.

Srebrny Medal Honorowy za zasługi dla Województwa Małopolskiego

Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego przyznawany jest od 2011 roku. Stanowi honorowe wyróżnienie i nadawany jest osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju województwa małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, między innymi społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Przyznawany jest – po rekomendacji Komisji Medalu – przez Sejmik Województwa Małopolskiego, a jego uroczyste wręczenie odbywa się podczas Święta Małopolski. Wyróżnienie to przyznaje Sejmik Województwa Małopolskiego w trzech stopniach: złotym, srebrnym i brązowym.