naukowiec podczas pracy przy komputerze

Do grona laureatów konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołączyli pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się: dr Piotr Puchalski, dr Natalia Maja Józefacka i dr Rafał Kroczak.

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania z listy numer 2

tytuł wniosku: „Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w obliczu procesów dekolonizacyjnych w Afryce”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
osoba realizująca: dr Piotr Puchalski (Instytut Historii i Archiwistyki)
przyznane środki: 49 253 złotych

tytuł wniosku: „Ekologiczna trafność pomiaru samoregulacji u dzieci. Badanie pilotażowe”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
osoba realizująca: dr Natalia Maja Józefacka (Instytut Psychologii)
przyznane środki: 23 035 złotych

 

Projekt zakwalifikowany do finansowania z listy numer 3

tytuł wniosku: „Zastosowanie danych ze skanowania ALS-LIDAR do oceny zmian w systemie drenażu powierzchniowego w ostatniej dekadzie. Ponowne skanowanie ALS – Lidar w standardzie ISOK i wyższym”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
osoba realizująca: dr Rafał Kroczak (Instytut Geografii)
przyznane środki: 44 440 złotych

Gratulujemy.