Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Burmistrz Zatora Mariusz Makuch podpisują umowę

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Burmistrz Zatora Mariusz Makuch podpisali umowę, w której strony zadeklarowały wolę wzajemnej współpracy w podejmowaniu działań w zakresach organizacji wydarzeń naukowych, zajęć, warsztatów i szkoleń naukowych, organizacji praktyk i staży studenckich, opracowywania i publikacji wydawnictw historyczno-naukowych, a także promocji i upowszechniania nauki i sztuki.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Burmistrz Zatora Mariusz Makuch ściskają sobie dłonie

uczestnicy spotkania w Sali Senackiej

Kontakty uczelni z gminą zapoczątkowano kilka miesięcy wcześniej, kiedy dr Konrad Meus i studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, we współpracy z Gminą Zator oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej, zorganizowali cykl wydarzeń promujących uczelnię. W ramach „Zatorskiego Tygodnia Naukowców” odbyły się między innymi wykłady dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia dla nauczycieli.

Obecnie wspólnie z naukowcami i studentami Uniwersytetu Pedagogicznego tworzone jest Archiwum Społeczne Zatorszczyzny. W tracie opracowywania jest również edycja źródłowa dzienników, dotycząca postaci śp. Władysława Wichmana, pochodzącego z Zatora wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego.