Prof. dr hab. Piotr Borek i Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita są sygnatariuszami listu będącego deklaracją woli współpracy w celu podnoszenia kompetencji studentów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dwustronne partnerstwo umożliwi zdobycie wiedzy i doświadczenia uczącym się w Uniwersytecie Pedagogicznym w zakresie działań realizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Jednym z elementów współpracy będzie możliwość organizowania praktyk zawodowych, staży, wizyt studyjnych, czy też możliwości uczestniczenia w wydarzeniach typu targi pracy. 

Prof. dr hab. Piotr Borek i Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

W spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim oprócz sygnatariuszy listu intencyjnego wzięli udział także dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, dr Krzysztof Wąsowicz, Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego, mgr Ewa Żołnierek, Kierownik Sekcji ds. zarządzania Nieruchomościami i mgr Aleksandra Kumala-Uberman, Radca Prawny Uniwersytetu Pedagogicznego.

Jak wskazują wyniki tegorocznej rekrutacji kierunek administracja uplasował się na czwartym miejscu wśród kierunków najczęściej wybieranych przez kandydatów. O jedno miejsce na uczelni ubiegało się sześć osób.

galeria zdjęć