dr hab. Robert Stawarz, prof. UP podczas konferencji „Camino de Santiago – droga spotkania”

10–11 września 2021 roku w auli im. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Camino de Santiago – droga spotkania”.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objęli Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria Valderrama oraz Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski biskup Krzysztof Zadarko. Konferencja uzyskała rekomendację Komisji Rady Konsultacyjnej Nauki w inicjatywie Urzędu Miasta Krakowa „Krakowie Konferencje Naukowe”. Partnerzy konferencji to: Fundacja „Pro Futuro Theologiae”, Parlament Jakubowy, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz Bractwo św. Jakuba w Toruniu.

Konferencja była kolejnym – już 12. spotkaniem, poświęconym problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba, duchowości szlaku oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie. Szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela rozwija się bardzo dynamicznie w naszym kraju. Sieć polskich odcinków Camino de Santiago wynosi obecnie już ponad 7 tysięcy kilometrów. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych konferencji, spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat funkcjonowania oznakowanych odcinków Szlaku Jakubowego w Polsce.

Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria Valderrama podczas konferencji „Camino de Santiago – droga spotkania”

dr Franciszek Mróz podczas konferencji „Camino de Santiago – droga spotkania”

Głównym celem konferencji była szeroka refleksja naukowa nad problematyką duchowości pielgrzymiej, kultu św. Jakuba Apostoła i jego przejawów w Europie, a także nad społeczno-kulturowymi, historycznymi i geograficznymi uwarunkowaniami rozwoju Drogi św. Jakuba na świecie. W odniesieniu do tematu konferencji („Camino de Santiago – droga spotkania”) – jednym z głównych celów konferencji było odkrywanie fenomenu Camino przez pryzmat idei spotkania osób, kultur, tradycji i duchowości, ale także spotkania z własną słabością, wiarą i Bogiem. Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył ks. prof. dr hab. Piotr Roszak.

Konferencja miała charakter hybrydowy, przy czym zdecydowana większość uczestników uczestniczyła w niej stacjonarnie. W konferencji udział wzięło ponad 100 osób, w tym Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria Valderrama oraz Dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal, a także w formie online – przedstawiciele świata nauki i członkowie Stowarzyszeń Camino de Santiago z Włoch, Słowacji i Czech.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się także obrady Parlamentu Jakubowego– sesja poświęcona szansom i bilansowi tego, co udało się zrealizować w Polsce, w kościołach stacyjnych, w trakcie trwającego Roku Świętego Compostelańskiego.

Organizatorów konferencji cieszy sukces organizacyjny i naukowy konferencji – rekordowa liczba uczestników oraz wysoki poziom merytoryczny referatów. Podczas konferencji wygłoszonych zostało 20 referatów (w tym 2 referaty w formie online). Ogromnie cenny okazał się także panel dyskusyjny „Święty Rok Compostelański w Polsce”, w którym uczestniczyli duszpasterze kościołów stacyjnych Świętego Roku Compostelańskiego w Polsce.

Niemal połowa referatów wygłoszonych podczas konferencji została opublikowana w monografii „Camino Polaco. Teologia – sztuka – historia – teraźniejszość”, t. 5 pod redakcją Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Waldemara Rozynkowskiego wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

dr Franciszek Mróz

galeria zdjęć