budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego od ul. Podchorążych
fot. Anna Grzelak

Państwowa Inspekcja Pracy nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie zgodności z przepisami Kodeksu Pracy w obrębie dokonywanych wypowiedzeń, dotyczących poszczególnych pracowników ujętych podczas kontroli oraz w obszarze informowania związków zawodowych o zamiarze dokonania wypowiedzeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zatrudniania osób niebędących pracownikami akademickimi, a także legalności zatrudniania cudzoziemców.

W wyniku kontroli PIP ustalono również, że na dzień 13 maja 2021 roku na podstawie umów o pracę na czas określony zatrudnionych było 593 pracowników.

Wybór umów czasowych był decyzją poprzednich władz uczelni i został zastany przez obecne władze rektorskie.

Z tej liczby, na dzień 27 lipca 2021 roku, Rektor prof. dr hab. Piotr Borek dokonał zmian w około 350 przypadkach poprzez zawarcie umów na czas nieokreślony. Pozostałe umowy będą sukcesywnie przekształcane, a każdy przypadek rozpatrywany indywidualnie.

Kontrolą objęto przestrzeganie przez pracodawcę wybranych przepisów Prawa Pracy, w tym w szczególności przepisów dotyczących rozwiązywania stosunków pracy oraz zatrudnienia pracowników na czas określony.