Instytut Filologii Polskiej zakończył właśnie prace związane z wdrażaniem platformy online do nauki języka polskiego.

Projekt realizowany w latach 2018–2020 przez pracowników instytutu pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Pamuły-Behrens, prof. UP współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+ Partnerstwa strategiczne.

Stworzona przez międzynarodowy zespół platforma skierowana jest do obcokrajowców chcących rozpocząć naukę języka polskiego. Poza Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, w skład konsorcjum projektowego weszły: Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa), Studio Gaus GmbH (Niemcy), Edukácia@Internet (Słowacja), Inter-kulturo d.o.o. (Słowenia).

Polski.info to darmowa wielojęzyczna platforma online, która łączy w sobie naukę języka polskiego z wiedzą o kulturze i życiu codziennym w Polsce.

logo UE, tekst: Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+