Dr Artur Jach-Chrząszcz za swoją rozprawę doktorską „Węgierska polityka historyczna w rywalizacji partyjnej po 1989 roku (motyw Trianon)” otrzymał specjalne podziękowanie od rządu węgierskiego.

Dr Artur Jach-Chrząszcz ukończył studia trzeciego stopnia w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. 19 grudnia 2019 roku obronił dysertację „Węgierska polityka historyczna w rywalizacji partyjnej po 1989 roku (motyw Trianon)”, której promotorem był dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP. Niespełna dwa miesiące temu dysertacja została opublikowana w formie monografii „Motyw Trianon w węgierskiej polityce historycznej po 1989 roku”.

Publikację tę dostrzegły węgierskie władze. Na początku czerwca 2020 roku, w setną rocznicę podpisania traktatu w Trianon, dr Artur Jach-Chrząszcz spotkał się z Konsul Generalną Węgier dr hab. Adrienne Körmend, a 18 czerwca do Warszawy zaprosiła go Ambasador Węgier w Polsce dr Orsolya Zsuzsanna Kovács. W trakcie wizyty autor monografii z rąk Ambasador otrzymał oficjalny list, w którym do powyższej publikacji odwołuje się szef węgierskiego rządu.

dr Artur Jach-Chrząszcz spotkał się z Konsul Generalną Węgier dr hab. Adrienne Körmend
fot. Radca Ambasady Węgier w Polsce dr Pál Attila Illés

Wyróżnienie jest dla dr. Artura Jacha-Chrząszcza wspaniałym podziękowaniem za trud włożony w opisanie i popularyzację wspomnianego tematu, ale również motywacją do dalszej pracy nad monografią dotyczącą demograficzno-politycznych przemian węgierskich diaspor zamieszkujących wybrane państwa sąsiadujące z Węgrami.

Gratulujemy.