Na przełomie wieków czy nawet kilkanaście lat temu możliwości korzystania z nowoczesnych technologii były przywilejem nielicznych. Zmiany zapoczątkował Internet, wprowadzając inny, znacznie szybszy sposób komunikacji, pozwalając na dostęp do potężnych zasobów wiedzy, ale także odmienił codzienne życie. Jak bardzo – mamy okazję przekonać się właśnie w trakcie pandemii.

Akademia Prawa Nowych Technologii UP jest przedsięwzięciem Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w ramach silnie wspierającego Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Jest interdyscyplinarną płaszczyzną, na której Uniwersytet Pedagogiczny będzie realizował różnorodne przedsięwzięcia służące tworzeniu ekosystemu zaufania wokół nowych technologii. Akademia stanowi połączenie działań naukowych ze społeczno-gospodarczymi. Konferencje, sympozja i wykłady organizowane przez Akademię to miejsce spotkań specjalistów z różnych dziedzin, przedsiębiorców, przedstawicieli korporacji prawniczych. Bliskie nam są różnorodne zagadnienia począwszy od otwierania danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii, ochrony danych, problemów prawnych IBAC (IoT, Blockchain, AI, Cybersecurity), na etyce kończąc.

W ramach Akademii studenci (w szczególności prawa, administracji, bo oni w przyszłości będą przeprowadzać przez zmiany i ponosić odpowiedzialność), poszerzają swój warsztat o instytucje i mechanizmy nowych technologii, mając możliwość zagłębienia się w tematykę wykraczającą poza standardowy program studiów. Nie powinno się ignorować trwającego przełomu technologicznego, bo za kilka lat ciężko będzie świadczyć niektóre usługi – zwłaszcza prawnicze. Jeszcze kilkanaście lat temu zajmowaliśmy się tzw. prawem komputerowym czy prawem Internetu, obecnie jednak nie chodzi o coraz to nowsze, bardziej zawansowane systemy IT wspomagające sposób czy szybkość świadczenia usług. To nie tylko transformacja rynku ale zmiana kulturowa prowadząca do wyłaniania nowych standardów, które w ramach Akademii będziemy wspólnie odkrywać.