Tegoroczną laureatką Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, została dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch z Instytutu Filologii Polskiej UP. Otrzymują ją autorzy publikacji naukowych dotyczących praw człowieka, demokracji, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych. Autorka monografii „MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego” została wyróżniona „za śmiałość badawczą w dowodzeniu zaistnienia nowego paradygmatu komunikowania politycznego, a także przez wzgląd na wysoką jakość warsztatu metodologicznego”.

Dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Polskiej UP. W Ośrodku Badań nad Mediami kieruje zespołem badań nad nowymi mediami i dziennikarstwem. Od 2014 roku współpracuje z Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: public relations, komunikowania politycznego, marketingu politycznego, współczesnych mediów, partii i ruchów politycznych, szczególnie tych, które jako przestrzeń swojej działalności wybrały Internet.

Nagroda im. dr Karola Jakubowicza została ufundowana w 2018 roku przez Małgorzatę Semil-Jakubowicz, wdowę po znanym naukowcu i ekspercie w zakresie komunikacji i mediów. Wyróżnienie afiliowano przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, ponieważ badacz był jednym z członków założycieli i członkiem honorowym tej organizacji. Dr Karol Jakubowicz pracował naukowo w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był również ekspertem Rady Europy, UNESCO, Unii Europejskiej, OBWE w zakresie ustawodawstwa radiowo-telewizyjnego.