Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektora ds. Kształcenia:

 

Komunikat Nr RD/K.0201-2/2020
Prorektora ds. Kształcenia
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

 

Szanowni Studenci,

w związku z pojawiającymi się pytaniami, uprzejmie informuję, iż w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nie przewiduje się dalszego przesuwania terminu płatności za usługi edukacyjne. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozłożenia płatności na raty. Pomimo nadzwyczajnej sytuacji w Uczelni trwają zajęcia zdalne i realizowany jest program kształcenia. Nie ulega zmianie zaplanowany termin letniej sesji egzaminacyjnej, która będzie realizowana w formie on-line.

 

Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. Bogusław Skowronek