Zamieszczamy list Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego skierowany do tegorocznych maturzystów.

 

Drodzy Maturzyści,
biorąc pod uwagę konieczność funkcjonowania w zmienionej rzeczywistości, chciałbym poinformować, że termin tegorocznej rekrutacji zostaje przesunięty. Tryb i termin przyjęć na studia dostosujemy do terminów matur. Jeśli spełni się scenariusz, według którego matury odbędą się w lipcu, rekrutacja na studia ruszy na naszej uczelni we wrześniu.

Uniwersytet Pedagogiczny bierze także pod uwagę możliwość późniejszego rozpoczęcia roku akademickiego dla studentów pierwszego roku. Chciałbym zapewnić, że będziemy starać się tak zorganizować semestr, by nadrobić ewentualne zaległości.

Jeśli natomiast matury odbędą się jeszcze później, rozważamy także rozpoczęcie zajęć na pierwszym roku nawet z półrocznym opóźnieniem – od drugiego semestru. Oznaczałoby to zmiany całego harmonogramu studiów, ale nie jest to sytuacja niemożliwa. Bezpieczeństwo i zdrowie, podobnie jak nauka i kształcenie, są dla nas priorytetowe.

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor