W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Senat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w elektronicznym głosowaniu podjął decyzję o uchyleniu kalendarza wyborczego. Nowe terminy przeprowadzenia procedury związanej z wyborami rektora zostaną ustalone na najbliższym stacjonarnym posiedzeniu senatu uczelni, w momencie gdy zażegnane zostanie zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.