Komunikat dotyczący zmian w organizacji pracy w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego

W związku z wprowadzonymi 24 marca 2020 roku przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa społecznego ograniczony został dostęp do budynków Uczelni.

Zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie bieżące sprawy zgłaszane przez studentów, doktorantów, pracowników załatwiane były drogą elektroniczną lub telefonicznie bez konieczności wizyt osobistych na Uczelni.

Z uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o dostosowanie się do zaleceń.

 

Kontaktuj się z nami

Kancelaria Uczelni
telefon 12 662 60 14
info@up.krakow.pl

Centrum Obsług Studenta
telefony: 12 662 74 74, 12 662 64 14, 12 662 64 17
cos@up.krakow.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej
telefon 12 662 60 44
bwm@up.krakow.pl

Biuro Spraw Studenckich (stypendia)
telefony: 12 662 60 39, 12 662 60 40
stypendia@up.krakow.pl

Biblioteka Główna
telefon 12 662 63 73 (prolongata, zwrot książek)
wypozyczalnia@up.krakow.pl
telefon 12 662 63 72 (zgłoszenia publikacji pracowników)
oininfo@up.krakow.pl

Biuro Rekrutacji
telefon 12 662 60 93
rafaf.birgiel@up.krakow.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
telefon 12 662 66 70
bon@up.krakow.pl

Samorząd Studentów
samorzad@up.krakow.pl

Samorząd Doktorantów
doktor@up.krakow.pl

Szkoła Doktorska
telefon 12 662 64 41
szkola.doktorska@up.krakow.pl