Jakub Idzik „Studentem Lutego”, zdjęcie 1 (2)

Miło nam poinformować, że Studentem Miesiąca tym razem został Jakub Idzik – student drugiego roku bezpieczeństwa państwa.

Pasją Jakuba jest prowadzenie badań naukowych dotyczących relacji między mediami a bezpieczeństwem, co wielokrotnie udowodnił w swoich artykułach. Cieszy go szczególnie współpraca z naukowcami pracującymi w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie oraz możliwość prowadzenia własnych badań i prezentowanie ich wyników na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Wśród zainteresowań Jakuba znajduje się strzelectwo militarne, które miał okazję rozwijać w ramach Legii Akademickiej. Ważną część militarnych pasji pogłębia w czasie obozów organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa, w którym udziela się od początku studiów. W wolnym czasie podróżuje i uprawia turystykę górską. Za swoje znaczące osiągnięcia naukowe Jakub został wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wybrane osiągnięcia

 • uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020
 • uczestnictwo w projekcie „Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego” i opublikowanie w charakterze współautora 18 haseł w pracy „Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego”, red. O. Wasiuta, R. Klepka, AT Wydawnictwo, Wydawnictwo Libron: AI Foundation, Biała, szara i czarna propaganda, Cenzura, Darknet, Doubleswitch, Doxxing, Echo chamber, Facebook, Fake news, Filter bubble, Framing, Kryminalistyka mediów cyfrowych, Luka wiedzy, Media mainstreamowe i alternatywne, Medialne relacje wojenne, Monitorowanie władzy, News na temat bezpieczeństwa, Prawne podstawy funkcjonowania mediów w Polsce i UE, Spirala milczenia, Swatting
 • uczestnictwo w X Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców „Społeczeństwa sieci – czym są i jak je badać?”, Warszawa 21–22 listopada 2019 roku, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, referat „Oblicza dezinformacji w społeczeństwie sieci”
 • uczestnictwo w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Wojna informacyjna jako nowy wymiar rywalizacji geopolitycznej”, Świtaź 3–4 czerwca 2019 roku, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, referat „2019 Ukrainian presidential election in selected Polish media”
 • współautor: „Medialne obrazy świata. Tom 2. Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych”, red. R. Klepka, J. Idzik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019
 • współautor: Klepka R., Idzik J., O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? [w:] „Medialne obrazy świata. Tom 2. Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych”, red. R. Klepka, J. Idzik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 11–31
 • współautor: Idzik J., Ujma M., Jeden protest dwa medialne obrazy świata: protest lekarzy rezydentów w relacjach wieczornych programów informacyjnych »Wiadomości« TVP i »Fakty« TVN, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, nr 9 (3), s. 140–150
 • autor: Idzik J., Man in the world of old and new media – selected concepts of media influence and their contemporary interpretations, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, nr 9–2 (280), s. 110119
 • współautor: Klepka R., Idzik J., Polish weeklies in local government election campaign in light of »echo chamber« theory, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, nr 9–2 (280), s. 57–73
 • autor: Idzik J., Broń elektromagnetyczna jako znaczący krok w rozwoju artylerii, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, nr 9–2 (280), s. 110119
 • autor: Idzik J., Ołowiany grad: rozwój i główne uwarunkowania działania artylerii w XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, nr 9–10 (257), s. 18–33
 • uczestnictwo w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ukraina w warunkach transformacji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego”, Lwów 15–16 maja 2019 roku, Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych Międzynarodowego Uniwersytetu Czarnomorskiego w Tbilisi, Centrum Informacji i Dokumentacji NATO w Ukrainie, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Lwowska Obwodowa Państwowa Administracja, Lwowska Rada Miejska, referat „Polish Weeklies: political players, reviewers or impartial observers in the local election campaign in 2018”
 • uczestnictwo w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza bezpieczeństwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Kraków, 11 kwietnia 2019 roku, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa, referat „Obywatel w »komorze z echem«: polskie tygodniki opinii w samorządowej kampanii wyborczej”
 • uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stability in an unstable world”, Lwów 22 marca 2019 roku, Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Badań Naukowych i Innowacyjnego Rozwoju, referat „Voters in the filter bubble: local government election campaign in polish opinion weeklies in the light of the »echo chamber« concept”
 • udział w projekcie „Media i polityka – wzajemne zależności” kierowanym przez dr. Rafała Klepkę
 • udział w projekcie „Polokaust – obraz relacji polsko-izraelskich w wybranych polskich programach informacyjnych i publicystycznych” realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim, (maj 2019 roku)
 • udział w projekcie Miniatura II „Stronniczość polityczna w mediach – doskonalenie metod badań zawartości i wpływu mediów” kierowanym przez dr. Rafała Klepkę, (październik 2019 roku)
 • uczestnictwo w Międzynarodowej konferencji „Modern Trends in the international environment transformation: identities, norms and values”, Lwów, 6–7 czerwca 2018 roku, Wydział Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Badań Naukowych i Innowacyjnego Rozwoju, referat „Media coverage of refugee crisis: some evidence from Poland”
 • uczestnictwo w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza bezpieczeństwa – poziom lokalny, poziom globalny”, Kraków, 10 kwietnia 2018 roku, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa, referat „Medialne obrazy zjawisk politycznych: między teorią a badaniami empirycznymi”
 • współautor: Idzik J., Klepka R., artykuł recenzyjny Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Przemysław Mazur, Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2018, nr 8 (257), s. 210214
 • współautor: Idzik J., Ołowiany grad: zarys historii rozwoju artylerii do czasów przednapoleońskich, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2018, nr 8 (257), s. 35–53
 • współautor: Klepka R., Idzik J., Voters In The Filter Bubble: Local Government Election Campaign In Polish Opinion Weeklies In The Light Of The »Echo Chamber« Concept, „International Relations Review” 2019, vol. 4, s. 119-130
 • współautor: Idzik J., Klepka R., Media Coverage Of refugee Crisis: Some Evidence From Poland, „International Relations Review” 2018, vol. 1, s. 59–68
 • pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Organizacyjnego w czasie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza bezpieczeństwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Kraków, 11 kwietnia 2019 roku, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa
 • pełnienie funkcji asystenta redaktora naczelnego czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”

Jakub Idzik „Studentem Lutego”, zdjęcie 2 (2)

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).