„Dzień Jakości Kształcenia” w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Zapraszamy pracowników, studentów oraz wszystkich zainteresowanych członków społeczności akademickiej do wzięcia udziału w „Dniu Jakości Kształcenia”, który odbędzie się 5 marca 2020 roku w Audytorium im. prof. W. Danka.

Tegoroczny „Dzień Jakości Kształcenia” poświęcony będzie w całości problematyce praktyk nauczycielskich/pedagogicznych. W czasie spotkania poruszone zostaną istotne sprawy dotyczące kwestii jakości praktyk oraz sposobu ich organizacji i realizacji. W sprawie zabiorą głos zarówno nasi nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkolni, jak i studenci.

„Dzień Jakości Kształcenia” zakończony zostanie webinarium zorganizowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Organizatorem Dnia Jakości Kształcenia jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP oraz Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą.

szczegółowy program wydarzenia