Procedura przeciwdziałania dyskryminacji

10 lutego 2020 roku, na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, wprowadzono Procedurę przeciwdziałania dyskryminacji. To efekt starań Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania dr Magdaleny Stoch i Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania, w skład której wchodzą przedstawiciele kadry naukowej i środowiska studenckiego. Procedura zawiera definicje podstawowych pojęć i opis ścieżki podstępowania w sytuacji naruszenia zasady równości. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i kontaktu z Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania.